درباره ما

اولین صرافی خیابان امام رضا (ع)

با مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شرکت تضامنی سزاوار وشرکا (سهامی خاص) در تاریخ 1382/11/19 تحت شماره 20599 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر مشهد به ثبت رسیده و همچنین به موجب مجوز شماره 138518 مورخ 1400/05/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت شرکت صرافی را دریافت نموده است.

خدمات

  • خرید و فروش انواع ارزهای معتبر دنیا به نرخ رسمی بانک مرکزی
  • خرید و فروش انواع مسکوکات طلا و نقره
  • انواع حوالجات به تمام نقاط دنیا

اولین صرافی خیابان امام رضا

با شماره مجوز 138518 مورخ 1400/05/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران